Taśmociągi

Taśmociąg łamany na profilu aluminiowym - CRIZAF LT/2 z separatorem metali żelaznych i kolorowych

Rok produkcji: 2008
Opis: Długość taśmy nośnej skośniej 200 cm, długość taśmy nośnej poziomej 100 cm, szerokość taśmy nośnej 36 cm

Taśmociąg prosty na podstawie, na profilu aluminiowym - Wittmann PA A81422

Rok produkcji: 2008
Opis: Długość taśmy nośnej 200 cm, szerokość taśmy nośnej 80 cm

Taśmociąg łamany w kształcie litery

Rok produkcji: 2003
Opis: Długość taśmy nośnej ukośnej 110 cm, szerokość taśmy nośnej 41 cm

Taśmociąg łamany w kształcie litery

Rok produkcji: 2005
Opis: Długość taśmy nośnej ukośnej 200 cm, szerokość taśmy nośnej 60 cm

Taśmociąg prosty na podstawie, na profilu aluminiowym - Wittmann PA B10876

Rok produkcji: 2011
Opis: Długość taśmy nośnej 200 cm, szerokość taśmy nośnej 40 cm

Taśmociąg prosty na podstawie, na profilu aluminiowym - Virginio Nastri / Nowy - nieużywany

Rok produkcji: *
Opis: Długość taśmy nośnej 200 cm, szerokość taśmy nośnej 50 cm

Taśmociąg łamany na profilu aluminiowym - MTF Technik

Rok produkcji: *
Opis: Długość taśmy nośnej skośniej 150 cm, długość taśmy nośnej poziomej 55 cm, szerokość taśmy nośnej 20 cm

Taśmociąg w kształcie litery

Rok produkcji: *
Opis: Długość taśmy nośnej ukośnej 170 cm, szerokość taśmy nośnej 31 cm

Taśmociąg prosty na podstawie - Geiger (2 szt.)

Rok produkcji: *
Opis: Długość taśmy nośnej 210 cm, szerokość taśmy nośnej 40 cm

Taśmociąg łamany na profilu aluminiowym - Crizaf LR (5 szt.)

Rok produkcji: 2007
Opis: Długość taśmy nośnej skośniej 200 cm, długość taśmy nośnej poziomej 50 cm, szerokość taśmy nośnej 40 cm

Taśmociąg łamany na profilu aluminiowym - MB Conveyors

Rok produkcji: *
Opis: Długość taśmy nośnej skośniej 150 cm, długość taśmy nośnej poziomej 60 cm, szerokość taśmy nośnej 23 cm

Taśmociąg w kształcie litery

Rok produkcji: *
Opis: Długość taśmy nośnej ukośnej 270 cm, szerokość taśmy nośnej 30 cm