ttt

Our Offer Accessories

CENTRALA SUSZ?CA SILOSOWA Z SITEM MOLEKULARNYM – MORETTO XD21 - Nowość !

Year of construction: 2009

Description: Moc: 4,4 kW Podwójne sito molekularne
Suszarnia posiada podwójny wyizolowany silos hermetyczny , typ: HOPPER seria : OP.01348408, mod.: TC150V, rok prod. 2009
Silos posiada swoje sterowanie, z wyznacznikiem punktu rosy
Dotykowy panel sterowania
Zaci?g tworzywa, typ: hopper loader, mod.: F5F40, seria nr: 03-04721
Zawór proporcjonalny z mieszalnikiem
Wózek mobilny (transportuj?cy suszarni?), typ: FRAME, mod.: CRD11-21
Suszarnia zosta?a zakupiona w firmie Moretto w 2010 roku, pracowa?a nieca?y rok!
Stan techniczny: suszarnia jak nowa!

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

CENTRALA SUSZ?CA SILOSOWA Z SITEM MOLEKULARNYM – SOMOS - Nowość !

Year of construction: 0

Description: Suszarnia z 2x niezale?nie pracuj?cymi silosami, hermetycznie wyizolowanymi
2x sita molekularne
Ka?dy silos posiada zawór proporcjonalny
Przegl?d zrobiony w 2013r.

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA 4-SILOSOWA GERCO - Nowość !

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA DO TWORZYW PIOVAN-G31, Z ZACI?GIEM TWORZYWA MARKI PIOVAN (5 sztuk) - Nowość !

Year of construction: 0

Description: Moc grzania - 1600 Wat
Zaci?g tworzywa marki Piovan
Lej hermetyczny, wizolowany

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA NAWIEWOWA MARKI PIOVAN MOD 633 Z ZACI?GIEM TWORZYWA MARKI PIOVAN - Nowość !

Year of construction: 0

Description: Suszarnia nawiewowa z zaci?giem tworzywa
Lej z izolacj? hermetyczn?

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA SILOSOWA PLASTIC SYSTEMS DW 30 MT DISP Z ZACI?GIEM TWORZYWA - Nowość !

Year of construction: 0

Description: Suszarnia z podwójnym sitem molekularnym
Lej wyizolowany, hermetyczny o polemno?ci 80kg
Suszarnia z zaci?giem tworzywa
Suszarnia mobilna
Suszarnia przepracowa?a 100 godzin - jak nowa

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWARZYWA SILOSOWA - DIGICOLOR HS 2400

Year of construction: 0

Description: Suszarnia silosowa montowana na agregat wtryskowy z zaci?giem tworzywa i zaworem proporcjonalnym
Pojemno?? 80l
Sterowanie CNC.

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA Arburg Thermolift

Year of construction: 0

Description: Pojemno?? 100 litrów
Suszarnia posiada pomp? obiegow?

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA MSM - Nowość !

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA ARBURG THERMOLIFT 100 - Nowość !

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA THERMO CONTROL - Nowość !

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA 4 SILOSOWA – GERCO

Year of construction: 0

Description: Urz?dzenie posiada 4 niezale?ne silosy o pojemno?ci 25l. ka?dy, ??cznie 100l.
Silosy mog? pracowa? niezale?nie, ka?dy na innym surowcu
Ka?dy silos ma niezale?ne sterowanie.

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA 4-SILOSOWA - SIMAR KT 150-S - Nowość !

Year of construction: 1996

Description: Moc zainstalowana 26kW
Panel steruj?cy Berthei Comcon 90 CNC
4 silosy: 2x 100l; 2x50l, ??cznie 300 litrów
Ka?dy silos ma niezale?ne sterowanie, mo?e pracowa? na ró?nych surowcach
Podwójne sito molekularne
Suszarnia w u?ytku od 2000r.

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA – CONAIR CHURCHILL - Nowość !

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - ARBURG THERMOLIFT 100

Year of construction: 0

Description: Pojemno?? silosa: 50 kg

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - LABOTEK DDL 180

Year of construction: 0

Description: Moc grzania- 7,2 kW
Pojemno?? zbiornika - 100l.

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - LABOTEK DDM 180-4 z Zaci?giem Tworzywa - Nowość !

Year of construction: 2003

Description: Rok produkcji: 12.2003
Moc: 9 kW
Suszarnia z zaci?giem tworzywa, podwójnym sitem molekularnym
Pojemno??: 125kg /180l

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - LABOTEK DMD 40/100 (2 szt.) z 2x Zaci?gami Tworzywa - Nowość !

Year of construction: 2006

Description: Moc: 3,6kW
2x sito molekularne
2x zaci?g tworzywa na wtryskark? i do nape?nienia silosa suszarni
Pojemno??: 100l

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - MSM ES 25/H60 - Nowość !

Year of construction: 2000

Description: Pojemno??: 75l

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - PGV GL300 Z ZACI?GIEM TWORZYWA ASPIROPLAST

Year of construction: 1996

Description: Moc: 14kW
Suszarnia konwencjonalna stacjonarna nawiewowa , bez sita molekularnego
Zaci?g tworzywa marki Aspiroplast
Pojemno?? silosa: 350l

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA - SHINI

Year of construction: 0

Description: Suszarnia z zaci?giem tworzywa Shini
Pojemno?? 70l.

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA Z SITEM MOLEKULARNYM - COLORTRONIC

Year of construction: 0

Description: Suszarnia z sitem molekularnym
3 silosy, ka?dy silos po 50l
Pojemno?? ca?kowita suszarni: 150l
Zaci?g tworzywa x 3 (na ka?dy silos)

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA Z SITEM MOLEKULARNYM I ZACI?GIEM TWORZYWA - SB PLASTIC DB340NT - Nowość !

Year of construction: 2000

Description: Moc: 11,3 kW
Suszarnia z podwójnym sitem molekularnym
Podwójnie wyizolowany silos o pojemno?ci 400l
Zaci?g tworzywa
Dodatkowa pompa pró?niowa do transportu surowca, z w?asnym sterowaniem
Suszarnia posiada zawór proporcjonalny

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA Z SITEM MOLEKULARNYM I ZACI?GIEM TWORZYWA - PIOVAN DSN515ME

Year of construction: 2001

Description: Suszarnia z podwójnym sitem molekularnym i zaci?giem tworzywa
Silos o pojemno?ci: 400l, model silosa: T400IX, seria nr: OTR5118, rok prod. 2001
Zawór proporcjonalny na silosie

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA Z ZACI?GIEM TWORZYWA – LABOTEK (2 szt.)

Year of construction: 0

Description: Suszarnia z zaci?giem tworzywa

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA TWORZYWA Z ZACI?GIEM TWORZYWA - LABOTEK/ALBIS (2 szt.)

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

SUSZARNIA Z SITEM MOLEKULARNYM MARKI PIOVAN Z ZACI?GIEM TWORZYWA MARKI PIOVAN (6 SZTUK) - Nowość !

Year of construction: 0

Description:

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version

WITTMANN DRYMAX 100-60/60 urz?dzenie nowe, nieu?ywane !!!! - Nowość !

Year of construction: 2003

Description: Urz?dzenie posiada dwa silosy o pojemno?ci 60 litrów ka?dy
Dwa sita molekularne

Price: Ask a Question

More Details
Ask a question
Print version
Home page| About us| Offer| Purchase of machines| Service| Contact